กระดานสนทนาหมวดหมู่: ประชาชนเราสามารถแก้ไขข้อมูลใบยินยอมฉีดวัคซีนได้มั้ยคะ