ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 ม.ค.63 เวลา 8.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลไหว้เจ้าที่กลางแจ้งในเทศบาล เนื่องในวันตรุษจีน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน