ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

17 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายโอภาส คุณากรธำรง ประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน “ชลบุรีต้องรอด One Hundred One Hero” พร้อมกันนี้ นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ในฐานะกลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่ เรารักชลบุรี ได้ร่วมสนับสนุน “กองทุนชลบุรีต้องรอด” จำนวน 100,000 บาท โดยนำเงินเดือนบางส่วนของคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภากลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่ ร่วมบริจาคฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเข้ากองทุน “ชลบุรีต้องรอด One Hundred One Hero” ร่วมเป็น 1 Hero บริจาค 100 บาท สามารถบริจาคได้ที่ “กองทุนชลบุรีต้องรอด” เลขที่บัญชี 210-0-53244-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านบึ