20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV ณ.
1. ศาลแขวงชลบุรี
2. บ้านกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ม.3

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment