ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

 6 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการทาสีขาวแดงห้ามจอด บริเวณถนนสี่แยกไฟแดงตลาดบ้านสวน ถนนบ้านสวน – เศรษฐกิจครับ