ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดบ้านสวน