ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

25 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นำงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดนัดใหม่ธารา , ตลาดนัดโครงการตึกน้ำ , สถาบันกวดวิชาในโครงการตึกน้ำ