ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

7 ก.พ.63 เวลา 9.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน รับมอบน้ำดื่มจำนวน 4,500 บาท จากธนาคารออมสิน สาขาพระยาสัจจา ที่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมบ้านสวนรัน