ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

16 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานสำนักการช่าง ดำเนินการดูดโคลนและเก็บขยะที่ขวางทางน้ำไหล บริเวณประตูระบายน้ำคลองเกลือ

และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน โปรดช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทะเลและท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษขยะและสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนให้สวยงามต่อไป