ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่เกิดเหตุอัคคีภัยภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป