ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📢 เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอเชิญเข้าร่วมประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 25,000 บาท

✅ประเภททีม นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย [10 ทีม]

✅ ประเภททีม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [10 ทีม]

✅ ประเภททีม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [10 ทีม]

✅ ประเภททีม ประชาชนทั่วไป [15 ทีม]

[ด่วน.. ‼ รับจำนวนจำกัด]

*สำหรับรุ่นนักเรียนต้องมีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนหรือศึกษาอยู่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และรุ่นประชาชนทั่วไปต้องมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน