ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์