ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ เพื่อจัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง