ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ชนิด 6 ล้อ แบบกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 85-3569 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0003 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง