ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์-ขับเคลื่อน-๔-ล้อ-8-1-64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์-ขับเคลื่อน-๔-ล้อ-8-1-64