ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ค.ส.ล.4 ชั้น 30 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)