ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-วัสดุวิทยาศาสตร์-13-1-64