ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 เม.ย.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง ไม้เท้าขาเดียว จำนวน 1 อัน และไม้เท้าสี่ขา (วอร์คเกอร์) จำนวน 1 อัน จากคุณเยาวดี จองถวัลย์ และครอบครัว ที่นำมาบริจาคให้กับทางเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป