ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อ เจซีบี รุ่น ๓ CX-SUPER ทะเบียน ตค ๓๓๔๐ ชบ รหัส ๐๑๘-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสแตนเลสขาพับได้ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสระว่ายน้ำพร้อมระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๑๖ ข้างบ้านเลขที่ ๑๗/๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ข้างบ้านเลขที่ ๑๒/๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้านพาสิริ ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
ไม่พบเรื่อง