ข่าวกิจกรรม Facebook

12 ธ.ค.62 เวลา 14.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชลบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกัลยานุกูล