ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนักเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง” ตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต พร้อมทั้งความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวด โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามระดับชั้นต่อนี้ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายธรรมิก ธงธนานุรักษ์ โรงเรียนวุฒิวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กหญิงณิชานันท์ สุยเหง้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายพงษ์ศิริ ทีบุญมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายธนโชติ ไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายพศิน สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเกษมวิทย์ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายรหัสชนะ วาสนากิจสมบูรณ์ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กหญิงสุปราณี เชื้อนพรัตน์ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายธัณย์ศรุต เนื่องจำนง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายพิสิษพงษ์ ชลพิพัฒธนานน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายรุจดนัย เลาเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง