ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะโก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีและเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้ประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการนี้จะจัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12 , 18 , 19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะโก ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี