ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ในภาคปฏิบัติ และฝึกหัดให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อนุบาล 2 – 3 (อายุ 4 – 6 ปี) สามารถพยุงตัวในน้ำ จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ , เพื่อป้องและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำโดยเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ และยังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากขวัญดาวเนอสเซอรี่ ที่มาอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้