ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 ครอบครัว เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ และเยี่ยมเยียนพบปะกับพี่น้องประชาชน ณ จุดรับลงทะเบียนของเทศบาลเมืองบ้านสวน และด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมทีมสมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่ ได้ดูแลพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวนโดยการมอบไข่ไก่ จำนวน 1 แผง ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

#บ้านสวนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน