ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

ภาพบรรยากาศที่เทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลชลบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” วันที่ 10 เข็มแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้แก่พี่น้องชาวบ้านสวนโดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี , ดร.เดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เขต 5 , นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจกับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน