การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรุณาใส่เบอร์โทรให้ถูกต้องเพื่อทางเทศบาลจะได้ติดต่อกลับได้
จำเป็นสำหรับการตอบกลับ

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จากเทศบาล โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวนตามช่องทางแสดงความคิดเห็นค่ะ

มีคำตอบnamaa ถาม 2 วัน ago • 
3 views1 answers0 votes
มีคำตอบกิ่งทิพย์ ถาม 1 เดือน ago • 
310 views3 answers0 votes
มีคำตอบเอก ถาม 2 สัปดาห์ ago • 
77 views1 answers0 votes
เปิดนภสรกมล มาน้อยคะ ถาม 3 สัปดาห์ ago • 
47 views0 answers0 votes
มีคำตอบXxxx ถาม 3 เดือน ago
87 views2 answers0 votes
มีคำตอบAnurat ถาม 2 เดือน ago • 
40 views1 answers0 votes
มีคำตอบKEN ถาม 2 เดือน ago • 
52 views1 answers0 votes
มีคำตอบสมัครงาน ถาม 3 เดือน ago
59 views1 answers0 votes

ช่องทางแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ

Line เทศบาลเมืองบ้านสวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Facebook Messenger

facebook

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม