การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรุณาใส่เบอร์โทรให้ถูกต้องเพื่อทางเทศบาลจะได้ติดต่อกลับได้
จำเป็นสำหรับการตอบกลับ

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จากเทศบาล โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวนตามช่องทางแสดงความคิดเห็นค่ะ

มีคำตอบกิ่งทิพย์ ถาม 1 เดือน ago • 
299 views3 answers0 votes
มีคำตอบเอก ถาม 2 สัปดาห์ ago • 
74 views1 answers0 votes
เปิดนภสรกมล มาน้อยคะ ถาม 2 สัปดาห์ ago • 
39 views0 answers0 votes
มีคำตอบXxxx ถาม 3 เดือน ago
86 views2 answers0 votes
มีคำตอบAnurat ถาม 2 เดือน ago • 
39 views1 answers0 votes
มีคำตอบKEN ถาม 2 เดือน ago • 
52 views1 answers0 votes
มีคำตอบสมัครงาน ถาม 3 เดือน ago
59 views1 answers0 votes
เปิดKob ถาม 4 เดือน ago
33 views0 answers0 votes

ช่องทางแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ

Line เทศบาลเมืองบ้านสวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Facebook Messenger

facebook

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม