ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

พบติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ covid-19 จำนวน 38 ราย รักษาหาย 2 ราย

#covid
Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี