? จังหวัดชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อ 45 วันแล้ว

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.

ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ covid-19 จำนวน 87 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี