ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้าน “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน