ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

7 ก.พ. 63 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.จังหวัดชลบุรี เขต 2 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีพระพุทธญาณโพธิ วัดใหม่บ้านสวน