ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 เมษายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน