ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 ก.พ.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานสำนักการช่าง ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุด บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน