ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

31 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน นำ พนักงานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ซอย 2 , ซอยหลังวัดอรัญญิกาวาส , ซอยเขาน้อย , ซอยต้มถั่ว , กรุงไทยแอ็คซ่าสาขาบ้านสวน , บริษัท นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด (ปั้มปตท.สี่แยกโรงพยาบาลชลบุรี) , โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้เทควันโด , ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี (ซอย8)