ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

28 มี.ค.63 เวลา 06.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวนตรวจความเรียบร้อย ณ สมาคมไตรสรณะพุทธสมาคม เม่งหุย และศาลเจ้าจิงกุง