ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน เตรียมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ สมาคมเม่งหุย หมู่ที่ 10