ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? ? ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.

?? การทำหมันต้องให้สุนัขและแมวงดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ

#ทำหมัน #ฉีดวัคซีน #ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า