ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมรถดูด ลงพื้นที่ดูดโคลน บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน