ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 มี.ค.63 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน บริเวณซอยบ้านสวน – เศรษฐกิจ 37