ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนมอบหมายให้พนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แจกหนังสือพิมพ์ ที่นี่…บ้านสวน ตามโครงการเทศบาลรายงานประชาชน ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน