สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกาศเทศบาลเืองบ้านสวน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน-มีนาคม 2563ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุุรี ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน-มกราคม2563ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน-ธันวาคม 2562ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม