ข่าวกิจกรรม Facebook

7 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และสร้างเครือข่ายครอบครัวในการเฝ้าระวังยาเสพติด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป วันมูดา และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี