ข่าวกิจกรรม Facebook

3 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำนวน 9,999 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำทางทะเล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ณ สะพานชลมารควิถี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี