ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 3) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น , มีทักษะในการจัดการับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็น นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จำนวน 100 คน และได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง , สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)