ข่าวกิจกรรม Facebook

30 พ.ย.62 เวลา 8.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงรัก ใส ใส สไตล์ จ.อ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมรักเรียนแกนนำ และกลุ่มเสี่ยงในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมจั่นบรรพตระกูล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)