ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

17 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี นำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จำนวน 200 เข็ม โดย 150 เข็มมาบริการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงอาชีพต่างๆ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ผู้ขับรถสองแถว, พ่อค้าแม่ค้า และอีก 50 เข็ม จะนำไปฉีดให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการวัคซีน “เพิ่มบุญ ปันสุข” พร้อมทั้งแจกข้าวสารคนละ 1 ถุง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน