ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

1 ก.ค.65 เวลา 11.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับนางจิราภรณ์ อุตศาสตร์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทั้งร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน