ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และจัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี