000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ไม่พบเรื่อง

              วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และเจ้าที่กลางแจ้ง พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ (ปิ่นโต) และร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสทำบุญศูนย์สันติภูมิ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์สันติภูมิ

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง