admin4

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาคข.)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านพักอาศัยพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน(ศูนย์สันติภูมิ)อาคาร A ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๒๒๕/๙๐,๒๒๕/๑๔๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ๒๒๕/๒๔,๒๒๕/๑๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านกีรติ (วัดชมพูแก้ว)หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายของรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง